Syariat

Mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-NYA.

Tarekat

Jalan spritual (kebatinan) menuju kepada-NYA.

Hakikat

Mengetahui arti makna sesuatu pada kehidupan TAPI hamba itu diam pada orang awamKARENA itulah ikatan janjinya kepada ALLAH SWT.

Ma’rifat

Mengetahui pengenalan dirinya kepada ALLAH SWT seperti yang  dikatakan para Ahli Sufi Waliyullah “Man Arafa Nafsahu Fakade Arafa Rabbahu” Barang siapa mengenal dirinya, niscaya pasti mengenali Tuhan-Nya,  jadi maknanya kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenali ALLAH setelah engkau Mengenali-Nya maka bersatulah wujud hakikimu BERSAMANYA. “Subhanallah Wabihamdihi”.

Musyahadah

Penyaksian fenomena kegaiban NUR ALLAH SWT Di langit dan di bumi, ia menyaksikan-NYA bersama para wali-wali ALLAH, nabi-nabi ALLAH dan khususnya Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW

Mukasyaf

Terbukanya Hijab Tabir rahasia-rahasia Allah seluruhnya dilangit dan di bumi, para mukasyaf saat ini hanya terdiri dari 111 orang saja di seluruh  dunia. Setiap ada yang wafat ada juga yang menggantikan Wali tersebut. Jadi  berbahagialah hamba yang telah menemukannya dan menemuinya karena mereka biasanya tidak terkenal dan tidak diketahui. Tidak sama dengan ustad-ustad “kondang” yang terkenal.

Mahabbah

Kecintaan kepada ALLAH SWT dengan penglihatan pada setiap gerakan nafas dan hidupnya ada kasih sayang-NYA Yang Maha Pemberi dan Maha Pemurah. Tingkatan ini hanya ALLAH SWT saja yang tahu tentang kedudukan hambanya, karena Maqom Kecintaan sendiri itu ada pada ke Ikhlasan, Kesabaran, Istiqomah, Tawakkal, Keyakinan, dan Ketakwaan. Tetapi ketahuilah saudara Wali-NYA saat ini yang mencapai tingkatan MAHABBAH cuma berjumlah 11(sebelas) orang saja Di dunia ini dan setiap ada yg kembali kehadirat-NYA akan ada yg menggantikannya (sama para Mukasyaf), maka sangat Berbahagialah di dunia dan Akherat orang-orang yang telah menjumpainya.

Istilah Islam Kejawen
WhatsApp 0852 9024 1688